Lærerforbundet: - Rått og uheldig

Leder i Lærerforbundet, Anders Folkestad, mener det er utidig å gi lærerne skylden for mobbing i skolen.