Vil ha nærkirker i Bergen

Kirkevergen i Bergen vil satse på nærkirker og sambrukshus fremfor flere nye store kirker.