Kommunen kan overta Fundo

Høyanger kommune har etablert et aksjeselskap som skal ta over dersom Fundo Wheels går konkurs.