Ein kjetting frå katastrofen

Om bord på den arresterte rustholken «Golden Ice» fryktar kapteinen ei miljøkatastrofe. Han veit ikkje om ankerfestet held gjennom vinterstormane.