Å, i hellaren, mann!

Du treffer på dem rundt i sentrum. Skadene, sprekkene, lappene. En knust helle her, en knekket helle der, en asfaltklatt - eller flere - på både gammel asfalt og brostein.