Mer fremtid å regne på data

Skolene får stadig flere og bedre datamaskiner. Bergen ligger i forkant. Flere klasser vil bruke data til eksamen i matematikk.