Flere foreldre klager

Flere foreldre klager fordi deres barn ikke får gå på nærmeste skole. Det er dessuten flere foreldre som klager over trafikkfaren.