Får ikke fatt i fengselslege

Fire utlysingar, men ikkje éin einaste søknad: Ingen vil ha jobben som lege ved Bergen fengsel.