Ber likevel ikkje sjåførane om å snu

Hotell- og restaurantarbeiderforbundet i Bergen tek konsekvensen av kritikken og sluttar å oppmode vareleverandørar om å snu i solidaritet med dei streikande.