Bergen i pristoppen

Både i Trondheim og Oslo har studentsamskipnadene like dyre leiligheter som i Bergen. Men da er de langt større.