Har venta 11 månadar på Maries grav

Vesle Marie døydde i mors liv i april i fjor. Foreldra sa ja til å leggje urna hennar i ein minnelund. Men snart eit år seinare anar dei ikkje om urna er lagt ned, eller kor jenta er.