Skolene åpner for innsyn

Flere skoler i Bergen er åpne for å legge karakterer ut på nett. Men rektorene vil ha informasjon om langt mer.