Ikke mulig å bytte

Etter at listene til samtlige fastleger på Askøy er fulle, står fremdeles 136 personer uten lege.