Fem av seks utan fagutdanning

Omsorgstenesta i Balestrand blir avvikla med fem av seks stillingar der dei tilsette manglar fagutdanning.