Nytt overvåkingsytstyr i tunneler

Et bergensfirma leverer utstyr som vil lette redningsarbeidet i tunneler om uhellet først er ute.