Føler seg lurt av Klostergarasjen AS

På et informasjonsmøte i juni fikk naboene garantier for maks 640 parkeringsplasser i Klostergarasjen. Men selskapet planla allerede da for 900 plasser.