Vil kjøpe sex av renholdere

Kvinnene annonsere at de kan vaske ned hjemmene til folk. I stedet blir de spurt om de vil ta på seg sex-oppdrag.