Diabetes øker eksplosivt

Diabetes er i ferd med å utvikle seg til en våre mest utbredte livsstilssykdommer.