Næringstrafikk og el-biler i kollektivfelt

Byrådet i Bergen ønsker å slippe både el-biler og næringstrafikk til i de kjørefeltene som i dag er reservert for busser og drosjer.