Slutt på drosjelappane

Funksjonshemma i Hordaland må nok halde seg mer heime heretter. Med eit pennestrøk fjerna fylkesutvalet transportordninga i går.