- Hospitset ditt er uverdig

Hospitseier Leif Iversen og leder i Leieboerforeningen Bergen, Stig Høisæther, havnet i full krangel da BT var ute for å se på det Høisæther mener er et av byens aller verste hospits.