Presser justisministeren

Torsdag vedtok Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité enstemmig å skrive brev til justisminister Odd Einar Dørum for å høre hva han vil foreta seg med Sælevik-saken.