ABC for foreldre som bryr seg

Innsatsen fra foreldre er verdt like mye som millioner på millioner i bevilgninger, sier Johan Giertsen.