Sikrar flytrafikken i Sogn og Fjordane

For to år sidan var to fly nær ved å kollidere over Førde. No vil Luftfartsverket sikre luftrommet over flyplassane i Sogn og Fjordane.