Tar hovedfag på havarert ubåt

I syv døgn lå hovedfagsstudent Torbjørn Svensson i en ubåt på bunnen av Kattegat, uten oksygen, strøm og mat. Et mål var å finne ut hvor lenge mannskapet på en havarert ubåt kan overleve.