Innbruddsraid i Bergen Vest

Innbruddsraidet i Bergen Vest fra helgen fortsetter å vokse i omfang.