Kan bli erstatningspliktig

Mannen som er tiltala for drapet ved Mølstertunet 4. oktober 1999 kan bli dømt til å betala erstatning til Kari Aalvik sine etterlatne.