Millionresultat for felgfabrikk

Medan dei tilsette kranglar både internt og med leiinga, ser felgfabrikken Fundamus i Høyanger ut til å gå betre enn nokon gong.