Lynet slo ned på Krokeide

Lynet har slått ned i et hus i Svartefjorden på Krokeide. Det ble meldt om røykutvikling fra loftet i huset. Brannvesenet kom raskt til stede med fem biler. Brannen er nå meldt slukket.