Jurist i fengselet falt for innsatt

Kvinnen vikarierte både som juridisk saksbehandler og fengselsbetjent samtidig som hun hadde et kjærlighetsforhold til en innsatt i Bergen fengsel.