Vil kurse eldre bilister

Med håp om å øke trafikksikkerheten på veiene, tilbyr Statens vegvesen oppfriskningskurs til alle bilister over 60 år.