Miljøtest av golferne

Golfbaner får ikke lenger fritt vokse opp på landbrukseiendommer. Statens forurensningstilsyn (SFT) vil vite hva som slippes ut på eiendommene der golferne holder til. Nå skal golferne miljø-reguleres.