Dyrepest ramma hjelpesending

Kugalskap og munn- og klauvsjuke sette kjeppar i hjula for "Aksjon Romania 2001". Men Frelsesarmeen gler seg.