Vegstenging på Fjøsanger

Mandag 15. desember klokken 18.00 stenger Statens vegvesen kjørefeltene mellom Gamlehaugen og rundkjøringen på Fjøsanger.