Dødsovergang blir neppe fjerna

Jernbaneverket har ingen planar om å eliminera planovergangen på Hellestræ, der den 16-årige mopedføraren omkom sundag.