- Gassferger er en miljøfare

Kurt Oddekalv knytter neven mot de store gassfergene som han ser som en miljøtrussel. De vil bruke så mye gass at en like gjerne kan fortsette med diesel, mener han.