Krev utstyr som ikkje finst

Sjøfartsdirektoratet stiller krav om redningsutstyr som ikkje kan skaffast på marknaden. Splitter nye passasjerbåtar har fått seglingsforbod, og næringa fryktar at kysttrafikken vil bli lamma.