Ingen pengar til nytt Studentsenter

Nytt studentsenter er ikkje til-godesett med så mykje som ei krone i framlegget til statsbud-sjett.