Nekter å godta turnusen

Sykepleierne på Haukeland sykehus nekter å jobbe ulovlig overtid i julen. Mangelen på arbeidskraft er et spill om liv og død, hevder pleierne.