- Det er kjøttvekta som tel

Eid kommune søker no interkommunalt samarbeid for å spare pengar. Førebels er ikkje ordet samanslåing med nabokommunar på repertoaret til Eid-ordførar Kristen Hundeide.