Skyldfordeling forandrer ingenting for styrmannen

Det får ingen konsekvenser for den siktede styrmannen at en fransk granskingskommisjon legger brorparten av skylden for «Bow Eagle»-ulykken på den franske tråleren.