Seks års fengsel for knivstikking

En 17 år gammel mann er dømt til fengsel i seks og et halvt år for å ha knivstukket en mann 17 ganger i ryggen. Hans medskyldige er dømt til fengsel i fem år.