Vil endre finansieringen

I Stortinget er det nå flertall for at finansieringsordningen for sykehusene må endres samtidig med at staten overtar som sykehuseier neste år.