Fengsel eller samfunnsteneste

Skal den tiltalte 31-åringen dømmast til fengselsstraff eller samfunnsteneste?