Vil slå saman fylkesadministrasjonane

Det kan gå mot samanslåing av fylkesmannsembetet og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane.