- Får pålegg om snill sensur

Fleire sensorar har følt seg pressa til å gje betre eksamenskarakterar enn dei sjølve meinte det var grunnlag for.