Til søksmål om Slaktehustomten

Bergen kommune mener utbyggerne av Slaktehustomten har brutt inngåtte avtaler og går til søksmål.