Skyldig i legemsbeskadigelse

Den tredje av de tiltalte for Åsane-drapet ble i dag kjent skyldig i medvirkning til grov legemsbeskadigelse med døden til følge.