Lengre konkursvern

Ein belgisk handelsdomstol har gitt det konkurstruga belgiske språkteknologiselskapet Lernout & Hauspie (L6H) rettsleg vern mot kreditorane i ytterlegare ni månader.