Nektar for familievald

Ein 51-åring som skal ha mishandla familien sin på det grovaste gjennom 13 år nektar all skuld.